Quyết định 15/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
149
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 15/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm

Mô tả BST Quyết định 15/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Quyết định 15/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm thành bộ sưu tập này. Bạn có thể tải miễn phí BST về máy để tham khảo và phục vụ công việc đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 15/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm

Mời quý bạn đọc tham khảo Quyết định 15/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm nhằm hiểu biết thêm về những quy định, điều lệ của pháp luật.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 09/5/2003 của Hội đồng thẩm định chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm, bao gồm các ngành sau:
1. Sư phạm Toán học
2. Sư phạm Vật lý
3. Sư phạm Hoá học
4. Sư phạm Sinh học
5. Sư phạm Tin học
6. Sư phạm Ngữ văn
7. Sư phạm Lịch sử
8. Sư phạm Địa lý
9. Giáo dục Công dân
10. Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
11. Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
12. Sư phạm Kinh tế gia đình
13. Sư phạm Mỹ thuật
14. Sư phạm Âm nhạc
15. Giáo dục Thể chất
16. Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, trường đại học, trường cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo giáo viên trung học cơ sở trình độ cao đẳng và được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2004.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung theo quyết định.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Giám đốc các Đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản