Quyết định 15/2005/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
61
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 15/2005/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4

Mô tả BST Quyết định 15/2005/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4

BST Quyết định 15/2005/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn khi tìm kiếm tài liệu tham khảo. Chúng tôi hi vọng, BST sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ cho quá trình công tác của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 15/2005/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4

Bạn có thể tải miễn phí BST Quyết định 15/2005/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 này về máy để tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 4
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ nghị định Số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định Số 85/2003/NĐCP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 43 /2001/QĐ- BGD&ĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Ch¬ương trình tiểu học,
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Kê hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 của Ch-ương trình tiểu học ban hành theo Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 ban hành theo Quyết định này, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường, các cơ quan quản lý giáo dục tiểu học mua sắm, tự làm, s¬ưu tầm, bảo quản và triển khai sử dụng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tại các trường tiểu học.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản