Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
64
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12

Mô tả BST Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12

Cập nhật các quy định do nhà nước ban hành qua BST Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 dưới đây nhé! Tài liệu trong BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc cập nhật các quy định ban hành một cách nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu trong BST Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;
Căn cứ kết luận của Hội đồng Thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông ngày 06 tháng 4 năm 2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Giáo dục Trung học, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 ban hành kèm theo Quyết định này, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường trung học phổ thông.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục Trung học, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản