Quyết định 16/2005/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 16/2005/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9

Mô tả BST Quyết định 16/2005/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9

Mời các bạn tham khảo các văn bản biểu mẫu trong BST Quyết định 16/2005/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9 dưới đây. Các văn bản này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 16/2005/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Quyết định 16/2005/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 9
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình trung học cơ sở;
Căn cứ vào biên bản thẩm định mẫu thiết bị giáo dục phổ thông lớp 9 ngày 10/4/2005 các môn học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9 của Chương trình trung học cơ sở ban hành theo Quyết định số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Căn cứ Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9 ban hành theo Quyết định này, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục trung học cơ sở mua sắm, tự làm và triển khai sử dụng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tại các trường trung học cơ sở.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản