Quyết định 1641/QĐ-BGDĐT năm 2014 Điều lệ Hội thi Tiếng hát sinh viên

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 1641/QĐ-BGDĐT năm 2014 Điều lệ Hội thi Tiếng hát sinh viên

Mô tả BST Quyết định 1641/QĐ-BGDĐT năm 2014 Điều lệ Hội thi Tiếng hát sinh viên

Cập nhật các quy định do nhà nước ban hành qua BST Quyết định 1641/QĐ-BGDĐT năm 2014 Điều lệ Hội thi Tiếng hát sinh viên dưới đây nhé! Tài liệu trong BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc cập nhật các quy định ban hành một cách nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 1641/QĐ-BGDĐT năm 2014 Điều lệ Hội thi Tiếng hát sinh viên

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu trong BST Quyết định 1641/QĐ-BGDĐT năm 2014 Điều lệ Hội thi Tiếng hát sinh viên dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Điều lệ
Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIII-2014
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư liên bộ số 18/1994/TTLB-VHTT-GD&ĐT ngày 18/3/1994 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thông tin trong trường học”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIII-2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị hữu quan, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có thí sinh tham dự Hội thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các thành viên tham gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản