Quyết định 17/2005/QĐ-BGDĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 17/2005/QĐ-BGDĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh

Mô tả BST Quyết định 17/2005/QĐ-BGDĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh

Cập nhật các quy định do nhà nước ban hành qua BST Quyết định 17/2005/QĐ-BGDĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh dưới đây nhé! Các tài liệu trong BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc cập nhật các quy định ban hành một cách nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 17/2005/QĐ-BGDĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TẠI HÀ TĨNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định Số 85/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85 / 2003 /NĐ- CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định việc thành lập cơ sở giáo dục thuộc Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh trong Công văn số 2004 / VPCP-KG ngày 18/4/2005 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Trường Đại học Vinh tại Tờ trình số 2778/HCTH ngày 15/12 /2004 về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh.

Điều 2. Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh như là cơ sở đào tạo đại học thuộc Trường Đại học Vinh đặt tại Hà Tĩnh, có t­ư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh như có nhiệm vụ:

Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; tổ chức nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa ph­ương.

Bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ, công chức theo yêu cứu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tham gia thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên và nâng cao dan trí.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc thành lập ở Hà Tĩnh sau này

Điều 4

Phân hiệu Trường Đại học Vinh Tại Hà Tĩnh do trường Đại học Vinh trực tiếp quản lý. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà tĩnh phối hợp với Trương Đại học Vinh tạo mọi điều kiện đêt Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ; Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản