Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Mô tả BST Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Các tài liệu được chúng tôi tổng hợp trong BST Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, biết được các quy định ban hành hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bằng cách xem trực tiếp trên website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Các bạn cùng tham khảo nhé!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ MẪU BẢN SAO TỪ SỔ GỐC BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
Điều 2. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có kích thước 13 cm x 19 cm gồm hai (02) mặt:
Mặt ngoài có màu đỏ đậm, có hình Quốc huy, các chữ in màu vàng. Mặt trong có nền màu vàng nhạt, hình Quốc huy in chìm chính giữa và hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có màu đỏ, các chữ khác có màu đen.
Nội dung và kích thước mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở in trên mặt ngoài và mặt trong theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
Cách ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở quy định tại Quyết định này được áp dụng từ năm học 2008 - 2009.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản