Quyết định 18/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 18/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia

Mô tả BST Quyết định 18/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 18/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia. Các tài liệu trong BST hướng dẫn các bạn thực hiện theo đúng nghị định, nghị quyết do Chính phủ, Nhà nước ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 18/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia

Cùng tham khảo Quyết định 18/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dưới đây của thư viện eLib!

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀO CÁC ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA THAM DỰ KỲ THI OLYMPIC QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC CÁC MÔN VĂN HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực các môn văn hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng các trường đại học có các khối lớp trung học phổ thông chuyên và Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản