Quyết định 20/2001/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
70
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 20/2001/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài

Mô tả BST Quyết định 20/2001/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài

BST Quyết định 20/2001/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn khi tìm kiếm tài liệu tham khảo. Chúng tôi hi vọng, BST sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ cho quá trình công tác của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 20/2001/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài

Bạn có thể tải miễn phí BST Quyết định 20/2001/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài này về máy để tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 20/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TẠI CÁC CƠ SỞ NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC"
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 322/TTg ngày 19/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước";
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản "Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước".
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 31/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Quy định tạm thời về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2000".
Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Sau đại học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ và những người tham gia công tác tuyển sinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nguyễn Văn Hiển
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản