Quyết định 20/2004/QĐ-BGDĐT về sửa đổi danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
100
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 20/2004/QĐ-BGDĐT về sửa đổi danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3

Mô tả BST Quyết định 20/2004/QĐ-BGDĐT về sửa đổi danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 20/2004/QĐ-BGDĐT về sửa đổi danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3. Các tài liệu trong BST hướng dẫn các bạn thực hiện theo đúng nghị định, nghị quyết do Chính phủ, Nhà nước ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 20/2004/QĐ-BGDĐT về sửa đổi danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3

Cùng tham khảo Quyết định 20/2004/QĐ-BGDĐT về sửa đổi danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 dưới đây của thư viện eLib!

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3, LỚP 8 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2004/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 23/02/2004;QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2004/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 15/4/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ PHÊ DUYỆT BỘ MẪU THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3, LỚP 8
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông về Bộ mẫu thiết bị thuộc Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/2004; Quyết định số 10/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (có Danh mục kèm theo) và phê duyệt Bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 8 (có danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các cơ quan quản lý giáo dục căn cứ vào bộ mẫu thiết bị dạy học đã được phê duyệt tại Quyết định này để kiểm tra và chỉ đạo quá trình thực hiện việc mua sắm và đầu tư thiết bị dạy học lớp 3, lớp 8 nhằm bảo đảm chất lượng và đúng nội dung chương trình sách giáo khoa mới phục vụ công tác giảng dạy, học tập kể từ năm học 2004 – 2005.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản