Quyết định 21/2001/QĐ-BGD&ĐT Chương trình khung giáo dục THCN

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
63
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 21/2001/QĐ-BGD&ĐT Chương trình khung giáo dục THCN

Mô tả BST Quyết định 21/2001/QĐ-BGD&ĐT Chương trình khung giáo dục THCN

Mời các bạn tham khảo các văn bản biểu mẫu trong BST Quyết định 21/2001/QĐ-BGD&ĐT Chương trình khung giáo dục THCN dưới đây. Các văn bản này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 21/2001/QĐ-BGD&ĐT Chương trình khung giáo dục THCN

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Quyết định 21/2001/QĐ-BGD&ĐT Chương trình khung giáo dục THCN. Mời các bạn cùng tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 21/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

Căn cứ Nghị định 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30-8-2000 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ biên bản thẩm định ngày 07-02-2001 của Hội đồng thẩm định Chương trình khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.
Ông Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chương trình khung này.
Điều 3: Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các trường Trung học chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo Trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nguyễn Văn Trọng
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản