Quyết định 22/2000/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Trường tiểu học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
155
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 22/2000/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Trường tiểu học

Mô tả BST Quyết định 22/2000/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Trường tiểu học

Thư viện elib đã tổng hợp các quyết định, thông tư về giáo dục thành bộ sưu tập trên website elib.vn. Tiện lợi và dễ tìm kiếm là điều mà chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý bạn đọc. Tham khảo các thông tư trong bộ sưu tập Quyết định 22/2000/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Trường tiểu học để nắm vững các qui định áp dụng theo ngành. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 22/2000/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Trường tiểu học

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc các Quyết định 22/2000/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Trường tiểu học. Các thông tin trong bộ sưu tập sẽ giúp quý vị nắm vững các quy định, điều lệ dành cho trường tiểu học.

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 22/2000/QĐ-BGDĐT NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Phổ cập giáo dục tiểu học ngày 12/8/1991;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2/12/1998;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Trường tiểu học .
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 3257/GD và ĐT ngày 8/11/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học
Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường tiểu học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nguyễn Minh Hiển
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản