Quyết định 23/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
92
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 23/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế

Mô tả BST Quyết định 23/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế

Mời các bạn tham khảo BST Quyết định 23/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế dưới đây. Các văn bản này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 23/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế

Bạn có thể tải miễn phí BST Quyết định 23/2004/QĐ-BGDĐT Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế này về máy để tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/ NĐ- CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ- CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ biên bản thẩm định ngày 25/10/2003 của Hội đồng tư vấn xây dựng Chương trình
khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đại học và sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế- Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng bao gồm 7 chương trình khung (của 5 ngành) sau:
1. Ngành Kinh tế, trình độ đại học;
2. Ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ đại học;
3. Ngành Kế toán, trình độ đại học;
4. Ngành Tài chính- Ngân hàng, trình độ đại học;
5. Ngành Hệ thống Thông tin Kinh tế, trình độ đại học;
6. Ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ cao đẳng;
7. Ngành Kế toán, trình độ cao đẳng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo 7 chương trình khung trên ở trình độ đại học, cao đẳng và được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2004.
Điều 3. Ông/ Bà Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung theo quy định.
Điều 4.Các Ông/ Bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Ông/ Bà Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đồng bộ tài khoản