Quyết định 24/2000/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ trường trung học chuyên nghiệp

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 24/2000/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ trường trung học chuyên nghiệp

Mô tả BST Quyết định 24/2000/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ trường trung học chuyên nghiệp

Xem và download Quyết định 24/2000/QĐ-BGD&ĐT về đều lệ trường trung học chuyên nghiệp về tham khảo để áp dụng các chính sách, qui định phù hợp trong công tác quản lý cũng như thực thi giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 24/2000/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ trường trung học chuyên nghiệp

Để tham khảo đầy đủ Quyết định 24/2000/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ trường trung học chuyên nghiệp quý bạn đọc cùng download BST nhé (hoàn toàn miễn phí)!

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 24/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2/12/1998;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 781/GD - ĐT ngày 3/3/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế trường trung học chuyên nghiệp công lập.
Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trường; Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nguyễn Minh Hiển
(Đã ký)

 

Đồng bộ tài khoản