Quyết định 24/2004/QĐ-BGDĐT biên chế năm học 2004-2005

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 24/2004/QĐ-BGDĐT biên chế năm học 2004-2005

Mô tả BST Quyết định 24/2004/QĐ-BGDĐT biên chế năm học 2004-2005

Tham khảo BST Quyết định 24/2004/QĐ-BGDĐT biên chế năm học 2004-2005 cùng nhiều tài liệu hay khác trên eLib.vn giúp bạn nắm được các thông tin cần thiết hoặc tìm hiểu về các qui định của Bộ GDĐT.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 24/2004/QĐ-BGDĐT biên chế năm học 2004-2005

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 24/2004/QĐ-BGDĐT biên chế năm học 2004-2005 để xem.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2004-2005 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TRUNG HỌC SƯ PHẠM VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tiểu học.
Căn cứ Quyết định số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình trung học cơ sở.
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định biên chế năm học 2004-2005 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm bao gồm ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày hoàn thành chương trình giảng dạy - học tập, các kỳ thi, ngày nghỉ lễ, Tết và thời gian nghỉ hè như sau:
1. Nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày, thời gian cụ thể do Giám đốc Sở căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương quyết định.
2. Các trường sư phạm nghỉ Tết Âm lịch 14 ngày, từ ngày 05/02/2005 đến hết ngày 18/02/2005.
3. Các ngày lễ khác được nghỉ theo quy định chung, cụ thể: đối với ngày Tết Dương lịch, ngày giải phóng miền Nam, ngày Quốc tế lao động và ngay Quốc khánh mỗi ngày lễ được nghỉ 1 ngày, nếu các ngày trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bù vào một ngày làm việc kế tiếp.
Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về:
1. Biên chế và điều chỉnh biên chế năm học của các trường thuộc địa bàn khó khăn do điều kiện tự nhiên, hoặc thiên tai, nhưng bảo đảm cho học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc văn hóa trung học phổ thông và thi chọn học sinh giỏi quốc gia theo quy định chung tại Điều 1.
2. Thời gian và hình thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) vào các lớp đầu cấp học.
3. Thay đổi thời gian thi tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở và nghỉ học trong các trường hợp đặc biệt, nhưng phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Số lượng kỳ thi trong năm, ngày thi cụ thể của mỗi kỳ thi đối với thi tốt nghiệp bổ túc tiểu học và bổ túc trung học cơ sở.
Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Giáodục và Đào tạo quyết định về:
1. Ngày kết thúc năm học.
2. Thời gian nghỉ giữa kỳ, cuối mỗi học kỳ.
3. Các hoạt động giáo dục tập thể theo chủ điểm.
4. Ngày thi nghề ở giáo dục phổ thông, đảm bảo hoàn thành trước ngày 01/4/2005.
5. Ngày khai giảng đối với bổ túc trung học cơ sở.
6. Thời gian và hình thức thi học sinh giỏi tiểu học, trung học cơ sở.
7. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thiên tai lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt (lạnh dưới 10oC đối với tiểu học, dưới 7oC đối với trung học cơ sở).
8. Việc nghỉ hè của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên các trường trong phạm vi trách nhiệm quản lý, bảo đảm thời gian nghỉ đủ hai tháng.

Đồng bộ tài khoản