Quyết định 26/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi THCN

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 26/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi THCN

Mô tả BST Quyết định 26/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi THCN

Đến với BST Quyết định 26/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi THCN của thư viện eLib dưới đây, các bạn sẽ cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định mới nhất hiện nay. Nhanh tay download về tham khảo nhé các bạn!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 26/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi THCN

Mời bạn tham khảo 1 trong những mẫu Quyết định 26/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi THCN dưới đây:

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 26/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ,
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề,'

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học chuyên nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Văn Vọng
(Đã ký)

Đồng bộ tài khoản