Quyết định 27/2000/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ trường mầm non

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
135
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 27/2000/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ trường mầm non

Mô tả BST Quyết định 27/2000/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ trường mầm non

Mời quý bạn đọc cùng tham khảo Quyết định 27/2000/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ trường mầm non để nắm được các thông tin về điều lệ đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 27/2000/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ trường mầm non

Quý bạn đọc cùng tham khảo toàn bộ BST Quyết định 27/2000/QĐ-BGD&ĐT về điều lệ trường mầm non bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2/12/1998;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Trường mầm non.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 435/QĐ ngày 29/3/1980 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Điều lệ Trường mẫu giáo và Quyết định số 260 QĐ/UB ngày 28/4/1977 của Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em Trung ương ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức nhà trẻ.
Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Đã ký)
Nguyễn Minh Hiển

Đồng bộ tài khoản