Quyết định 27/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 27/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng

Mô tả BST Quyết định 27/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng

Các tài liệu trong BST Quyết định 27/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin mới nhất, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 27/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Quyết định 27/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng. Các bạn cùng tham khảo nhé!

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 27/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NĂM 2003
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo đục và Đào tạo.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng các trường cao đẳng năm 2003.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hiệu trưởng các trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Văn Vọng
(Đã ký)

 

Đồng bộ tài khoản