Quyết định 28/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ VI

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 28/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ VI

Mô tả BST Quyết định 28/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ VI

Cập nhật các quy định do nhà nước ban hành qua BST Quyết định 28/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ VI dưới đây nhé! Các tài liệu trong BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc cập nhật các quy định ban hành một cách nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 28/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ VI

Đây là một trong những mẫu đơn trích từ BST Quyết định 28/2003/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ VI. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI - 2004
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 951/CPKG ngày 13/3/2001 của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và các ngành tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004 tại Thừa Thiên Huế;
Sau khi thỏa thuận với Uỷ ban Thể dục Thể thao, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại cuộc họp ngày 24/7/2002 tỉnh Thừa Thiên Huế và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Điều lệ 15 môn thi tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI-2004 gồm: Điền kinh, Thể dục, Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Bóng bàn, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bơi lội, Vật tự do, Karatedo, Taekwondo, Judo và Bắn nỏ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Vụ Giáo dục thể chất; Vụ Kế hoạch và Tài chính; Vụ Trung học phổ thông; Vụ Tiểu học; Vụ Công tác chính trị; Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng các cấp; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI và các thành viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

 


Nguyễn Văn Vọng

Đồng bộ tài khoản