Quyết định 29/2002/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
64
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 29/2002/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN

Mô tả BST Quyết định 29/2002/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN

Đến với BST Quyết định 29/2002/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN của thư viện eLib dưới đây, các bạn sẽ cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định mới nhất hiện nay. Nhanh tay download về tham khảo nhé các bạn!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 29/2002/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN

Mời bạn tham khảo 1 trong những mẫu Quyết định 29/2002/QĐ-BGD&ĐT Ban hành quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN dưới đây:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, THI, XÉT LÊN LỚP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 43/2000 NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 3 tháng 2 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (hệ dài hạn tập trung) và Quyết định số 14/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hanh Quy chế bổ sung cho Quy chế trên.
Ông Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này.
Điều 3: Các Ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các trường Trung học chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo Trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


Nguyễn Văn Vọng

Đồng bộ tài khoản