Quyết định 30/2000/QĐ-BGD&ĐT về biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mầm non

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
64
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 30/2000/QĐ-BGD&ĐT về biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mầm non

Mô tả BST Quyết định 30/2000/QĐ-BGD&ĐT về biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mầm non

Đây là Quyết định 30/2000/QĐ-BGD&ĐT về biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mầm non. ELib.vn luôn bổ sung và cập nhật đầy đủ các quyết định mới nhất tại đây giúp các bạn thực hiện đúng qui chế của ngành đề ra. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 30/2000/QĐ-BGD&ĐT về biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mầm non

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 30/2000/QĐ-BGD&ĐT về biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mầm non để xem.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2000-2001 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ SƯ PHẠM BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2-12-1998;
Căn cứ Chỉ thị số 29/2000/CT-BGD&ĐT ngày 25-7-2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những nhiệm vụ trung tâm của toàn ngành trong năm học 2000-2001;
Theo đề nghị của Ông Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngày tựu truờng, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc các học kỳ, ngày kết thúc chương trình giảng dạy - học tập, ngày kết thúc năm học, các kỳ thi, các ngày nghỉ học kỳ, nghỉ lễ, tết và thời gian nghỉ h2 (gọi chung là biên chế năm học) của năm học 2000-2001 đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học co sở, trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên và sư phạm được quy định như sau

Đồng bộ tài khoản