Quyết định 30/2001/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên THPT

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
45
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 30/2001/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên THPT

Mô tả BST Quyết định 30/2001/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên THPT

Các văn bản, biểu mẫu trong BST Quyết định 30/2001/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên THPT dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin mới nhất, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 30/2001/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên THPT

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Quyết định 30/2001/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên THPT. Các bạn cùng tham khảo nhé!

 QUY CHẾ TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM

phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học khác

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 /2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm trong các trường đại học khác là trường trung học phổ thông, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, loại hình công lập hoặc bán công, được giao thêm nhiệm vụ tổ chức các hoạt động thực hành sư phạm theo quy định của Quy chế này. (Trong văn bản này, các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học khác được gọi chung là các trường đại học sư phạm)
Tổ chức và hoạt động của trường thực hành sư phạm tuân theo quy chế này và những quy định chung của Điều lệ Trường trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000.
Điều 2: Mỗi trường đại học sư phạm phải có ít nhất một trường thực hành sư phạm có quy mô phù hợp với yêu cầu thực hành sư phạm.
Điều 3: Trường thực hành sư phạm phải có các điều kiện :
1. Là trường tiên tiến của địa phương
2. Có quy mô và chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hành sư phạm;
3. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thực hành sư phạm;
4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính đảm bảo yêu cầu của nhiệm vụ thực hành sư phạm;
5. Có vị trí thuận tiện cho sinh viên trường đại học sư phạm thường xuyên đến thực hành sư phạm.
Điều 4: Trường thực hành sư phạm được Nhà nước, các cấp quản lí giáo dục và trường đại học sư phạm ưu tiên đầu tư các điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị, tài chính, tài liệu, sách giáo khoa để bảo đảm chất lượng giáo dục trung học phổ thông và thực hành sư phạm

Đồng bộ tài khoản