Quyết định 31/2005/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
92
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 31/2005/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non

Mô tả BST Quyết định 31/2005/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non

Mời các bạn cùng tham khảo BST Quyết định 31/2005/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non. BST này, sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành mới nhất hiện nay. Ngoài ra, các bạn còn có thể xem thêm nhiều văn bản biểu mẫu khác tại website eLib.vn, hoặc download về tham khảo, miễn phí hoàn toàn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 31/2005/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Quyết định 31/2005/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐI THIỂU CHO CÁC LỚP MẦM NON, LỚP MẪU GIÁO VÀ NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP CÓ NHIỀU KHÓ KHĂN Ở NHỮNG NƠI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập có nhiều khó khăn ở những nơi không đủ điều kiện thành lập trường mầm non.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản