Quyết định 32/2004/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận phòng học bộ môn

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
88
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 32/2004/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận phòng học bộ môn

Mô tả BST Quyết định 32/2004/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận phòng học bộ môn

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các quyết định, thông tư trên eLib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các Quyết định 32/2004/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận phòng học bộ môn trong bộ sưu tập này. Mời quý bạn đọc tham khảo để nắm các thông tin chính xác về luật định để áp dụng tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 32/2004/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận phòng học bộ môn

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 32/2004/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận phòng học bộ môn để xem.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN PHÒNG HỌC BỘ MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP này 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế công nhận phòng học bộ môn trường trung học đạt chuẩn quốc gia”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Đồng bộ tài khoản