Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2007-2008

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2007-2008

Mô tả BST Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2007-2008

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 thành bộ sưu tập này. Bạn có thể tải miễn phí BST về máy để tham khảo và phục vụ công việc đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2007-2008

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 38/2007/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 để xem.

QUYẾT ĐỊNH
VỀ KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2007-2008 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:
1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.
2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II.
3. Ngày kết thúc năm học.
4. Các ngày tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm.
5. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và bổ túc THPT, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).
6. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.
7. Các ngày nghỉ Tết âm lịch và các ngày nghỉ lễ.
8. Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên.
9. Kế hoạch thời gian năm học có thể bao gồm thêm các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, cuối học kỳ, nghỉ theo mùa).
Điều 2. Việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo có ít nhất 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có ít nhất 18 tuần thực học, học kỳ II có ít nhất 17 tuần thực học.
2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương.
3. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.
4. Khuyến khích xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông nhiều cấp, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở.
 

Đồng bộ tài khoản