Quyết định 38/2008/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 38/2008/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non

Mô tả BST Quyết định 38/2008/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non

Các tài liệu được chúng tôi tổng hợp trong BST Quyết định 38/2008/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, biết được các quy định ban hành hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bằng cách xem trực tiếp trên website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 38/2008/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Quyết định 38/2008/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non. Các bạn cùng tham khảo nhé!

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2008-2009 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:
1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.
2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II.
3. Ngày kết thúc năm học.
4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và bổ túc THPT, ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).
5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.
6. Các ngày nghỉ Tết âm lịch và các ngày nghỉ lễ.
7. Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên.
8. Kế hoạch thời gian năm học có thể bao gồm thêm các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc, nghỉ tham gia lễ hội truyền thống của địa phương).
Điều 2. Việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo:
a- Đối với cấp Tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);
b- Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).
c- Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT ), có ít nhất 32 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 16 tuần, học kỳ II có ít nhất 16 tuần).
2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương.
3. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.
4. Khuyến khích xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở.
Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 áp dụng chung trong toàn quốc được quy định như sau:
1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2008, muộn nhất vào ngày 28/8/2008.
2. Tổ chức khai giảng trong khoảng thời gian từ ngày 03 đến ngày 05/9/2008.
3. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 25/5/2009.
4. Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2009.
5. Thi học sinh giỏi quốc gia THPT vào ngày 25/02/2009.
6. Thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT vào các ngày 2, 3, 4/6/2009.
7. Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 được tổ chức theo 3 đợt: đợt 1 vào các ngày 3, 4, 5/7/2009; đợt 2 vào các ngày 8, 9, 10/7/2009; đợt 3 vào các ngày 14, 15, 16/7/2009.
8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2009.
9. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2008-2009 hoàn thành trước ngày 31/7/2009.
10. Nghỉ Tết âm lịch ít nhất là 7 ngày.
11. Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là 2 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học do đặc điểm cụ thể về kế hoạch thời gian năm học của địa phương).
Điều 4. Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định:
1. Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho địa phương.
2. Quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.
Điều 5. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định:
1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.
2. Về thời gian nghỉ hè của giáo viên. 

Đồng bộ tài khoản