Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
186
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp

Mô tả BST Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp

Các tài liệu trong BST Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin mới nhất, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp. Các bạn cùng tham khảo nhé!

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THI, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG CHỈ, VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP THEO HÌNH THỨC GIÁO DỤC TỪ XA
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểm của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1860/GD-ĐT ngày 25/5/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về xét tuyển, thi – kiểm tra và cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp giáo dục từ xa.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thi hành Quy chế này.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Chánh Thanh tra Giáo dục, Vụ trưởng các vụ có liên quan, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có tổ chức giáo dục từ xa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản