Quyết định 45/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 45/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Mô tả BST Quyết định 45/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

BST Quyết định 45/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây sẽ giúp bạn biết các quy định của Nhà nước về quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 45/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Cùng tham khảo mẫu Quyết định 45/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia dưới đây của thư viện eLib!

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2002 ĐẾN NĂM 2005
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
Căn cứ Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Vụ Giáo dục Mầm non có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi viẹc thực hiện Quy chế này.
Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đồng bộ tài khoản