Quyết định 48/2003/QĐ-BGDĐT Quy định Mức chất lượng tối thiểu

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 48/2003/QĐ-BGDĐT Quy định Mức chất lượng tối thiểu

Mô tả BST Quyết định 48/2003/QĐ-BGDĐT Quy định Mức chất lượng tối thiểu

Cập nhật các quy định do nhà nước ban hành qua BST Quyết định 48/2003/QĐ-BGDĐT Quy định Mức chất lượng tối thiểu dưới đây nhé! Các tài liệu trong BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc cập nhật các quy định ban hành một cách nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 48/2003/QĐ-BGDĐT Quy định Mức chất lượng tối thiểu

Mời các bạn cùng tham khảo Quyết định 48/2003/QĐ-BGDĐT Quy định Mức chất lượng tối thiểu được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU CỦA CÁC TRƯỜNG, ĐIỂM TRƯỜNG VÀ LỚP HỌC Ở TIỂU HỌC (THÍ ĐIỂM)
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 05/03/20003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;
Căn cứ Hiệp định tín dụng số 3752/VN ngày 14/07/2003 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học và Trưởng Ban điều hành Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Mức chất lượng tối thiểu của các trường, điểm trường và lớp học ở tiểu học (thí điểm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Trưởng Ban điều hành Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng các trường tiểu học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản