Quyết định 48/2006/QĐ-BGDĐT xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 48/2006/QĐ-BGDĐT xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy

Mô tả BST Quyết định 48/2006/QĐ-BGDĐT xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy

Nếu như bạn đang tìm Quyết định 48/2006/QĐ-BGDĐT xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 48/2006/QĐ-BGDĐT xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy

Hy vọng rằng BST Quyết định 48/2006/QĐ-BGDĐT xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy sẽ giúp bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo, phục vụ công việc tốt hơn.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ NGƯỜI HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỆ NẠN MA TÚY
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010";
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc sở giáo dục và đào tạo; giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, dự bị đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản