Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ

Mô tả BST Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các quyết định, thông tư trên eLib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ trong bộ sưu tập này. Mời quý bạn đọc tham khảo để nắm các thông tin chính xác về luật định để áp dụng tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 49/2000/QĐ-BGD&ĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ để xem.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NGHỈ TẾT ÂM LỊCH TÂN TỴ CỦA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, MẦM NON, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ SƯ PHẠM.
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Căn cứ Nghị định số 15/ CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02/12/1998;
Căn cứ Quyết định số 30/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2000 về biên chế năm học 2000-2001 của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sư phạm;
Theo đề nghị của Ông Chánh Văn phòng;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch nêu trong Điều 1 của Quyết định số 30/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2000 như sau: Nghỉ Tết Âm lịch 01 tuần từ ngày 22/01/2001 đến hết ngày 28/01/2001.
Điều 2. Các Ông/Bà Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương để báo cáo
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Khoa giáo TW
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng
- Như điều 2 để thực hiện.
- Công báo
- Lưu VP (HC, PC, TH) KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

 

Nguyễn Tấn Phát

Đồng bộ tài khoản