Quyết định 49/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
79
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 49/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện

Mô tả BST Quyết định 49/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện

Thư viện elib trân trọng giới thiệu BST Quyết định 49/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện dưới đây. BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, mong rằng sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 49/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Quyết định 49/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện của thư viện eLib dưới đây:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TỪ NĂM HỌC 2003-2004
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trong các trường phổ thông từ năm học 2003-2004.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ có liên quan và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đồng bộ tài khoản