Quyết định 51/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
61
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 51/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học

Mô tả BST Quyết định 51/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học

Mời các bạn tham khảo BST Quyết định 51/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học dưới đây. Các văn bản này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định hữu ích nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 51/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học

Bạn có thể tải miễn phí BST Quyết định 51/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học này về máy để tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ trường tiểu học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 22/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản