Quyết định 52/2003/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 52/2003/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng

Mô tả BST Quyết định 52/2003/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng

Mời các bạn tham khảo các văn bản biểu mẫu trong BST Quyết định 52/2003/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng dưới đây. Các văn bản này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 52/2003/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Quyết định 52/2003/QĐ-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng. Mời các bạn cùng tham khảo:

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng, trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung hoc phổ thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Trung học và Vụ Giáo dục Quốc phòng; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đồng bộ tài khoản