Quyết định 55/2007/QĐ-BGDĐT Quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
74
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 55/2007/QĐ-BGDĐT Quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học

Mô tả BST Quyết định 55/2007/QĐ-BGDĐT Quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học

Mời quý bạn đọc cùng tham khảo Quyết định 55/2007/QĐ-BGDĐT Quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học để nắm được các thông tin và thực hiện đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 55/2007/QĐ-BGDĐT Quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học

Quý bạn đọc cùng tham khảo toàn bộ BST Quyết định 55/2007/QĐ-BGDĐT Quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 48/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Mức chất lượng tối thiểu của các trường, điểm trường và lớp học ở tiểu học (thí điểm).
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và Hiệu trưởng các trường tiểu học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản