Quyết định 56/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về dạy thêm học thêm

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 56/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về dạy thêm học thêm

Mô tả BST Quyết định 56/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về dạy thêm học thêm

Đây là Quyết định 56/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về dạy thêm học thêm. Thư viện eLib.vn luôn bổ sung và cập nhật đầy đủ các quyết định mới nhất tại đây giúp các bạn thực hiện đúng qui chế của ngành đề ra. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 56/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về dạy thêm học thêm

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 56/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về dạy thêm học thêm để xem.

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31-01-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 510 /SGD&ĐT-TTr ngày 17/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về dạy thêm học thêm”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
 

Đồng bộ tài khoản