Quyết định 65/2008/QĐ-BGDĐT Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 65/2008/QĐ-BGDĐT Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh

Mô tả BST Quyết định 65/2008/QĐ-BGDĐT Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh

Các tài liệu được chúng tôi tổng hợp trong BST Quyết định 65/2008/QĐ-BGDĐT Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, biết được các quy định ban hành hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bằng cách xem trực tiếp trên website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 65/2008/QĐ-BGDĐT Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Quyết định 65/2008/QĐ-BGDĐT Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh. Các bạn cùng tham khảo nhé!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY TẮC CÁC NỘI DUNG THI TRONG HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng- an ninh cấp trung học phổ thông;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc các nội dung thi trong Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh học sinh trung học phổ thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản