Quyết định 69/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 69/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng

Mô tả BST Quyết định 69/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng

Mời quý bạn đọc cùng tham khảo Quyết định 69/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng để nắm được các thông tin qui định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 69/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng

Quý bạn đọc cùng tham khảo toàn bộ BST Quyết định 69/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC DẠY, HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 40/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế môn học giáo dục quốc phòng. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản