Quyết định 75/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 75/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác

Mô tả BST Quyết định 75/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác

Nếu như bạn đang tìm Quyết định 75/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 75/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác

Hy vọng rằng BST Quyết định 75/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác sẽ giúp bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo, phục vụ công việc tốt hơn.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CHO CÁN BỘ PHÁP CHẾ NGÀNH GIÁO DỤC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định tại Biên bản họp Hội đồng thẩm định ngày 08 tháng 11 năm 2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và Thủ trưởng các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản