Quyết định 78/2007/QĐ-BGDĐT Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 78/2007/QĐ-BGDĐT Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình

Mô tả BST Quyết định 78/2007/QĐ-BGDĐT Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình

Mời quý bạn đọc tham khảo Quyết định 78/2007/QĐ-BGDĐT Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình để hiểu biết thêm về những quy định, điều lệ của pháp luật trong việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 78/2007/QĐ-BGDĐT Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình

Bạn có thể đăng nhập và download miễn phí về máy Quyết định 78/2007/QĐ-BGDĐT Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình sau khi đăng ký thành viên trên thư viện Elib.vn

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀ GIÁO TRÌNH TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trường trung cấp chuyên nghiệp
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Đồng bộ tài khoản