Quyết định 890/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 890/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

Mô tả BST Quyết định 890/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

Các tài liệu được chúng tôi tổng hợp trong BST Quyết định 890/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, biết được các quy định ban hành hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bằng cách xem trực tiếp trên website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 890/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Quyết định 890/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg. Các bạn cùng tham khảo nhé!

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG CHO CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM 2014
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014;
Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, Tổ trưởng Tổ công tác CT10,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo, năm 2014, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Huy Bằng Chánh Thanh tra Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Trọng Hoàn Phó VT, Vụ GDTrH Phó Trưởng Ban
3. Bà Đặng Thị Thu Huyền Phó Chánh Thanh tra Phó Trưởng Ban
4. Ông Bùi Hồng Quang Phó VT, Vụ KHTC Uỷ viên
5. Ông Nguyễn Sơn Hải Phó CT, Cục CNTT Uỷ viên
6. Ông Nguyễn Văn Tùng P.TBT NXB GDVN Uỷ viên
7. Ông Nguyễn Văn Phương Tp TTr HC-PCTN Uỷ viên
8. Ông Ngô Đức Thắng TTVC, Thanh tra Thư ký
9. Ông Đỗ Văn Khải CV, Vụ GDTrH Thư ký
10. Bà Thẩm Thị Minh Hằng TTV, Thanh tra Thư ký
Điều 2. Trưởng Ban tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo cho Hội nghị diễn ra hiệu quả, tiết kiệm, đúng thời gian theo kế hoạch.
Ban tổ chức hoạt động từ ngày Quyết định này có hiệu lực và tự giải thể sau khi hoàn thành việc tổ chức Hội nghị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản