Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
1.421
lượt xem
142
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Mô tả BST Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Bao gồm các tài liệu về cấu trúc mệnh đề quan hệ, cách rút gọn mệnh đề quan hệ, phương pháp lược bỏ đại từ trong mệnh đề quan hệ và bài tập ứng dụng. Mệnh đề quan hệ và rút gọn mệnh đề quan hệ là điểm ngữ pháp phổ biến, chúng ta thường gặp dạng bài tập này trong chương trình học phổ thông, trong các đề kiểm tra và thi cử. Chính vì vậy, chúng tôi đã sưu tầm tài liệu về rút gọn mệnh đề quan hệ và tổng hợp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý thầy cô và các em học sinh dễ dàng tham khảo. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho việc giảng dạy của quý thầy cô. Đồng thời, giúp các em học sinh nắm vững cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu trong bộ sưu tập cùng tênRút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo: 

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH

1. Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
Mệnh đề quan hệ được rút gọn theo 4 cách sau:
1.1 Sử dụng hiện tại phân từ
- Khi mệnh đề quan hệ xác định (mệnh đề bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng trước mà khi thiếu mệnh đề quan hệ thì nghĩa của danh từ không thể rõ ràng) ở thể chủ động, ta có thể dùng cụm hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề đó.
- Thao tác: Bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đưa động từ chính về nguyên mẫu và thêm đuôi –ing)
VD: The girl who is sitting next to you is my sister = The girl sitting to you is my sister
1.2 Sử dụng cụm quá khứ phân từ
- Khi mệnh đề quan hệ ở thể bị động, ta dùng cụm quá khứ phân từ để thay thế cho mệnh đề đó
- Thao tác: bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ và bắt đầu cụm bằng quá khứ phân từ
VD: 1, The books which were written by Ho Xuan Huong are interesting =The books writen by Ho Xuan Huong are interesting
2, The house which is being built now belongs to Mr. John = The house built now belongs to Mr. Jonh
1.3 Sử dụng cụm từ nguyên mẫu
- Khi mệnh đề quan hệ theo sau là danh từ có bổ ngữ là the last/only, the first/second…vv hoặc mệnh đề quan hệ sau so sánh nhất thì ta sử dụng cụm từ nguyên mẫu để thay thế cho mệnh đề đó
VD: He is the last man who left the ship = He is the last man to leave the ship.
- Khi mệnh đề quan hệ là chỉ mục đích, nhiệm vụ hay sự cho phép ta cũng sử dụng cụm nguyên mẫu để thay thế
VD: He had something that he could/ had to do = He had something to do
1.4 Sử dụng cụm danh từ
Mệnh đề quan hệ không xác định (mệnh đề đứng sau danh từ giúp làm rõ nghĩa cho danh từ, nếu không có mệnh đề quan hệ thì cũng vẫn hiểu được) có cấu trúc S+be+Noun có thể được rút gọn bằng cụm danh từ
VD: We visited Barcelona, which is a city in northern Spain = We visited Barcelona, a city in northern Spain.

2. Lược bỏ đại từ quan hệ
- Các đại từ quan hệ có chức năng tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định đều có thể lược bỏ.
- Tuy nhiên, các đại từ quan hệ có chức năng tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định thì không thể lược bỏ.
- Không thể lược bỏ đại từ quan hệ Whom/ Which khi nó đứng sau giới từ, để lược bỏ càn đưa giới từ về cuối mệnh đề
VD: Do you know the girl whom we met yesterday? = Do you know the girl we met yesterday.

Ngoài ra, các thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tậpRút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Hoặc có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập trên elib.vn.

Đồng bộ tài khoản