Rút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
878
lượt xem
56
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Rút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Mô tả BST Rút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, mệnh đề quan hệ được sử dụng rất phổ biến nhằm giúp câu văn rõ nghĩa và dễ hiểu hơn. Mệnh đề quan hệ có thể được viết dưới dạng giản lược – nghĩa là có một số phần của mệnh đề phụ được rút gọn đi cho câu văn, câu nói vừa đảm bảo rõ nghĩa là không bị rườm rà. Chúng tôi xin giới thiệu Bộ sưu tập Rút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo về cấu trúc của mệnh đề quan hệ, cách rút gọn hoặc lược bỏ mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Mời các em học sinh tham khảo để học môn Tiếng Anh tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Rút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo một phần trích dẫn tài liệu trong bộ sưu tậpRút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh dưới đây:

Trong Tiếng Anh nói và viết, mệnh đề quan hệ được sử dụng rất phổ biến nhằm mục đích giúp câu văn rõ nghĩa và dễ hiểu hơn. Mệnh đề quan hệ có thể được viết dưới dạng giản lược – nghĩa là có một số phần của mệnh đề phụ được rút gọn đi cho câu văn, câu nói vừa đảm bảo rõ nghĩa là không bị rườm rà. Dưới đây là các cách giản lược mệnh đề quan hệ giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc giản lược mệnh đề quan hệ.

Cách rút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh: 

1. Rút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ có chứa động từ V-ing (mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động)
Có thể bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ/động từ to be.
Ví dụ:
- The man who is standing there is handsome.
Được giản lược thành: The man standing there is handsome.
- The president made a speech for the famous man who visited him.
Được giản lược thành: The president made a speech for the famous man visiting him.
-Mr. Jackson, who is a professor, is traveling in the Mideast this year.
Được giản lược thành: Mr. Jackson, a professor, is traveling in the Mideast this year.

2. Rút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ có chứa động từ quá khứ phân từ 2 (mệnh đề quan hệ ở dạng bị động)

Có thể bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ/động từ tobe

Ví dụ: The book which is written by Mr.A is interesting

Được giản lược thành: The book written by Mr.A is interesting

3. Rút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ chứa động từ nguyên thể

Danh từ mà mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho có các từ sau đây đứng trước: first, last, only, second… có thể bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ/to be, và động từ được chuyển thành dạng nguyên thể.

Ví dụ: He is the only man who can solve this problem
Được giản lược thành: He is the only man to solve this problem

4. Ngoài ra, còn có thể loại bỏ đại từ quan hệ và to be trước một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu kết hợp với các danh từ theo sau).
Ví dụ:
+ The beaker that is on the counter contains a solution.
Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

5. Rút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ có chứa ”to be” và tính từ.

Ta có thể bỏ đi đại từ quan hệ và ”to be”
+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt
Được giản lược thành: The woman, clever and beautiful is my aunt.

Hãy tham khảo thêm các tài liệu khác trong Bộ sưu tậpRút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ trong tiếng Anhnhư: Các dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, Rút gọn và lược bỏ đại từ quan hệ trong tiếng Anh, ....  

Đồng bộ tài khoản