Sáng kiến kinh nghiệm của hiệu trưởng trường tiểu học

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
929
lượt xem
57
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Sáng kiến kinh nghiệm của hiệu trưởng trường tiểu học

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm của hiệu trưởng trường tiểu học

Bao gồm các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị, bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm của hiệu trưởng trường tiểu học được chọn lọc từ các thầy cô giáo và các cán bộ quản lý giáo dục từ khắp các trường trong cả nước. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho quý vị các kinh nghiệm quản lý, giảng dạy hiệu quả. Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tham khảo để nâng chất lượng công tác giảng dạy và quản lý giáo dục trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm của hiệu trưởng trường tiểu học

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm của hiệu trưởng trường tiểu học:

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu:
1.1 Lý do chọn đề tài
1.1.1Về mặt lý luận:

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp văn minh, hiện đại. Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đát nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã chỉ rõ: "Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lí, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước. Đây là trách nhiệm của Toàn Đảng, toàn dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng."
Trường học là một tổ chức sư phạm được hình thành để thực hiện mục đích nhất định.Trường học là tổ chức cơ sở của hệ thống giáo dục, nơi tập hợp những người thực hiện nhiệm vụ chung là dạy học và giáo dục những nhân cách theo mục tiêu đề ra. Trong nhà trường, thầy cô giáo sẽ là lực lượng trực tiếp thực hiện chương trình giáo dục của cấp học. Lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm giúp học sinh hình thành và phát triển toàn diện về nhân cách. Chất lượng giáo dục của nhà trường phần lớn do đội ngũ giáo viên quyết định. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo quản lí trong mỗi nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng đặc biệt, nó là mắt xích quan yếu nhất trong hệ thống công tác quản lý. Nếu công tác này được cải tiến và đẩy mạnh thì nhất định chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường sẽ được nâng cao.
Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới tham gia hội nhập kinh tế thế giới và hòa mình vào xu thế toàn cầu hóa. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó có giáo dục tiểu học, Vì vậy, vấn đề nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên ngày càng trở nên cấp bách. Một nhà trường mà các giáo viên được thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thì nhà trường đó mới theo kịp xu hướng giáo dục ngày càng đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó Công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển nhà trường.

Quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này và xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm của hiệu trưởng trường tiểu học. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản