Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 16 tài liệu

0
339
lượt xem
18
download
Xem 16 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải năm 2012

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải năm 2012

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị của quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý, Thư viện Elib đã tổng hợp các đề tài sáng kiến kinh nghiệm thành bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải năm 2012. Đây là các đề tài sáng kiến kinh nghiệm được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ đề tài của quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm và sáng tạo kinh nghiệm của các trường trong cả nước. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho công việc của quý thầy giáo, các cán bộ quản lý trường học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải năm 2012

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được lấy ra từ BST Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải năm 2012:

 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1. Lý do khách quan:

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng ta đều xác định và nhấn mạnh: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng tạo sự chuyển biến toàn diện trong phát triển giáo dục và đào tạo”.
Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục đào tạo, Ngành Giáo dục đang tích cực từng bước đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục, công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo qua quá trình hình thành nhân cách công dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học là thực hiện chức năng quản lý giáo dục, chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lý giáo dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả giáo dục.
Thanh tra, kiểm tra giáo dục là sự nghiệp của cán bộ lãnh đạo giáo dục. Lãnh đạo cần phải kiểm tra, thanh tra thường xuyên:
“Không coi trọng kiểm tra nội bộ trường học tức là tự tước mất vũ khí cần thiết của người lãnh đạo”.
(Phạm Văn Đồng)
Trường Tiểu học Sông Đốc 1 nằm trong hệ thống giáo dục của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trần Văn Thời và hệ thống giáo dục công lập của Nhà nước vì thế phải tuân thủ các văn bản pháp quy, quy chế quyết định về tổ chức hoạt động của hệ thống thanh tra kiểm tra các cấp.
2. Lý do chủ quan:
Trong những năm gần đây, do nhận thức và xác định rõ vai trò công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học nên Trường Tiểu học Sông Đốc 1 đã chú trọng đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trường học từ khâu xây dựng kế hoạch để thực hiện kế hoạch.
Mặc dù là một trường còn nhiều khó khăn vì đây là thị trấn ven biển, kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, người dân sống di cư tự do dân tạm trú nhiều nên việc điều hành thực hiện mục tiêu giáo dục còn gặp không ít khó khăn. Tuy vậy trong những năm gần đây do làm tốt công tác kiềm tra nội bộ trường học nên nhà trường đã thu được một số thành công nhất định.
- Năm học 2008-2009 Phòng Giáo dục & Đào tạo thanh tra xếp loại tốt.
- Năm học 2009-2010 Phòng Giáo dục & Đào tạo thanh tra xếp loại tốt.
Xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Tăng cường kiểm tra nội bộ để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường”.

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem tiếp nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm này trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải năm 2012. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản