Sáng kiến kinh nghiệm dự giờ thăm lớp ở trường tiểu học

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
388
lượt xem
22
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Sáng kiến kinh nghiệm dự giờ thăm lớp ở trường tiểu học

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm dự giờ thăm lớp ở trường tiểu học

Tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm quản lý, giáo dục có giá trị ứng dụng thực tiễn trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm dự giờ thăm lớp ở trường tiểu học. Chúng tôi hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý nâng cao kiến thức và kinh nghiệm để sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển. Mời quý thầy cô và các cán bộ quản lý tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm dự giờ thăm lớp ở trường tiểu học

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được lấy ra từ BST Sáng kiến kinh nghiệm dự giờ thăm lớp ở trường tiểu học:

PHẦN I : NÊU VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết tiến hành đề tài:

Nghị quyết dại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XI đã khẳng định: “ Đổi mới và phát triển toàn diện, mạnh mẽ giáo dục, đào tạo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng...”
Để đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội, để thực hiện nghị quyết của Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XI, ngành giáo dục đặt ra cho hệ thống giáo dục nói chung và bậc tiểu học nói riêng, việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho những nhà quản lý cũng như mỗi người giáo viên. Chất lượng giảng dạy và giáo dục của nhà trường, phụ thuộc vào giờ lên lớp của giáo viên, do vậy các nhà quản lý phải kiểm tra thường xuyên, kịp thời và đánh giá chính xác giờ lên lớp của giáo viên.
Thực tế hiện nay, cán bộ quản lý ( CBQL) tuy đã để tâm đến việc kiểm tra-đánh giá giờ lên lớp của giáo viên, nhiều năm qua việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên đã góp phần thúc đẩy hoạt động sư phạm trong nhà trường. Bước đầu việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của CBQL đã tác động tới từng giáo viên trong việc giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Nhưng việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Có những CBQL chỉ kiểm tra cho điểm mà không đánh giá, nhận xét hoặc đánh giá chung chung.. Điều đó chẳng những không kích thích động viên được giáo viên mà còn làm cho các giáo viên trong hội đồng sư phạm không có hứng thú trong giảng dạy, họ tự ti, ỷ lại và làm việc không hết trách nhiệm.
Vấn đề kiểm tra- đánh giá ở trường tiểu học là khâu quan trọng trong chu trình quản lý nó được coi như một thứ vũ khí sắc bén của các nhà quản lý để đẩy mạnh hoạt động dạy học trong nhà trường.
Xuất phát từ thực trạng trên khiến tôi quyết định chọn sáng kiến :" Nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp của cán bộ quản lý". Với mục đích tìm ra biện pháp khắc phục những hiện trạng nêu trên và nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường tiểu học.
* Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá giờ dạy trên lớp của giáo viên, đề xuất một số biện pháp của người CBQL về việc đánh giá giờ dạy trên lớp của giáo viên ở nhà trường tiểu học góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục ở nhà trường và hiệu quả công tác quản lý.
* Nhiệm vụ nghiên cứu:
Tìm hiểu cơ sở lý luận về công tác đánh giá của CBQL đối với giờ dạy trên lớp của giáo viên ở trường tiểu học.
Đề xuất một số biện pháp của CBQL để thực hiện kiểm tra-đánh giá giờ dạy trên lớp của giáo viên trường tiểu học có hiệu quả.
2. Phạm vi nghiên cứu:
* Địa điểm: Các giờ dạy trên lớp của các giáo viên trong trường tiểu học Gia Sàng và thực tế dự giờ ở một số tiết dạy trường bạn.
* Thời gian nghiên cứu: Năm học 2009 - 2010; 2010 - 2011; 2011 - 2012
* Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên trường tiểu học Gia Sàng thành phố Thái Nguyên.
* Phạm vi nghiên cứu: Nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp của cán bộ quản lý.
3. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc và nghiên cứu các tài liệu văn bản để hiểu được cơ sở lý luận của việc đánh giá giờ lên lớp của giáo viên.
- Phương pháp quan sát: Thông qua việc đánh giá giờ dạy của giáo viên để có những số liệu về thực trạng giúp cho việc nghiên cứu.
- Phương pháp đàm thoại: Trao đổi phỏng vấn của cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học để thu thập thông tin phục vụ cho mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tập hợp lại những kinh nghiệm nghiên cứu và thực tiễn về đánh giá đề xuất các biện pháp.

Quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này và xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm dự giờ thăm lớp ở trường tiểu học. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy học và quản lý ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản