Sáng kiến kinh nghiệm lớp 7 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
127
lượt xem
10
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 7 năm 2013

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm lớp 7 năm 2013

Thư viện eLib giới thiệu BST Sáng kiến kinh nghiệm lớp 7 năm 2013 nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị của quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý. Đây là các đề tài sáng kiến kinh nghiệm được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ đề tài của quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý trong cả nước. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm lớp 7 năm 2013 này sẽ giúp ích cho công việc của quý thầy giáo, các cán bộ quản lý trường học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm lớp 7 năm 2013

Mời quý thầy cô giáo tham khảo phần trích dẫn nội dung của SKKN trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm lớp 7 năm 2013 dưới đây:

A: ĐẶT VẤN ĐỀ:
I: Lý do chọn đề tài.
1. Cơ sở khoa học.

Trong những thập niên gần đây xã hội đã có nhiêu chuyển biến theo hướng văn
minh hiện đại để đáp ứng với trình độ phát triển ngày càng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Do đó đòi hỏi con người phải có kiến thức về khoa học trong đó có bộ môn sinh học. Lĩnh vực công nghệ sinh học ngày càng được phát triển mạnh mẽ và ứng dụng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu. để có thể tiến kịp với sự phát triển trong lĩnh vực sinh học công nghệ của các nước trên thế giới ngay ở những khâu mở đầu chúng ta phải tạo nền tảng và trang bị một cách vững chắc, biết sử dụng kiến thức áp dụng đạt hiểu quả cao, muốn áp dung có hiệu quả thì phải có sự luyện tập, thực hành nhiều, và thường xuyên.
2. Cơ sở thực tiễn
- Sinh học là môn khoa học nghiên cứu rất rộng, nghiên cứu về sự xuất hiện và phát triển của sự sống trên trái đất. Đây là môn khoa học được đưa vào trường THCS học sớm nhưng chưa được chú trọng, mọi người vẫn coi là môn học phụ, học sinh chưa hiểu rõ được vai trò của môn học.
- Kiến thức môn học thực tế, gần gũi với đời sống, đề cập các hiện tượng sinh học trong đời sống sản xuất thường xuyên gặp. Học sinh chưa áp dụng được, giải thích lúng túng mới chỉ học tốt phần lý thuyết, cần phải gắn liền đi đôi với thực hành, lý thuyết gắn liền với thực tế.
II: Phạm vi đề tài.
Kiến thức môn sinh học rất rộng, vì điều kiện và thời gian nên phạm vi đề tài tôi nghiên cứu bộ môn sinh học THCS ở nội dung hẹp. Chương trình sinh học 7.
III: Đối tượng.
Căn cứ vào đặc điểm tình hình và điều kiện cho phép tập trung nghiên cứu là học sinh THCS khối 7, ngoài ra đối tượng tác động trực tiếp là GV bộ môn.

B: NỘI DUNG:
I: Cơ sơ lý luận khoa học.

- Để góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện thì mỗi một môn học
có một vai trò nhất định, trong đó bộ môn sinh học là môn học hết sức quan trọng đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Nước ta đã thấy được vị trí và vai trò của bộ môn sinh học.
- Để bù đắp lại những thiếu hụt và tiến kịp với sự phát triển của các nước trong lĩnh
vực công nghệ sinh học. Đảng và Nhà nước và các cấp lãnh đạo đã đưa ra những giải pháp khắc phục, đi sâu bám sát sự phát triển của nền giáo dục nước nhà và trên thế giới để đổi mới kịp thời. Những năm gần đây chương trình THCS luôn được cải cách và nâng cao, trong đó có bộ môn sinh học là một trong những môn xếp hàng đầu được cải cách. ở các trường môn sinh học nói chung và bộ môn sinh học ở THCS nói riêng đã được quan tâm chú trọng rất nhiều, đây là môn học có tính chất giáo dục hướng nghiệp, học sinh cũng nhận thấy vai trò tích cực của bộ môn. Nó có vai trò như sau.
+ Giáo dục tri thức phổ thông.
+ Phát triển trí tệ.
+ Hình thành nhân cách học sinh.
II: Đối tương phục vụ.
Đề tài nghiên cứu chương trình sinh học THCS ở khối 7, và giáo viên giảng dạy bộ môn. 

Bạn có thể tải miễn phí BST Sáng kiến kinh nghiệm lớp 7 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản