Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 7

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
513
lượt xem
63
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 7

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 7

Bao gồm các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị, bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 7 được chọn lọc từ các thầy cô giáo và các cán bộ quản lý giáo dục từ khắp các trường trong cả nước. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho quý vị các kinh nghiệm quản lý, giảng dạy hiệu quả. Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tham khảo để nâng chất lượng công tác giảng dạy và quản lý giáo dục trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 7

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được lấy ra từ BST Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 7:

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thiết bị dạy học là điều kiện không thể thiếu được cho việc triển khai chương trình, Sách giáo khoa nói chung và đặc biệt cho việc triển khai đổi mới phương pháp dạy học vào hoạt động tích cực, chủ động của học sinh. Đáp ứng yêu cầu này, phương tiện dạy học – thiết bị dạy học phải tạo điều kiện thuân lợi nhất cho học sinh thực hiện các hoạt động độc lập trong quá trình chiếm lĩnh tri thức của môn học, nhất là môn lịch sử đối với học sinh nói chung và học sinh bậc trung học cơ sở nói riêng.

 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Cơ sở lí luận

Căn cứ vào đặc điểm của qúa trình nhận thức : Con đường nhận thức tri thức đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn mà thiết bị dạy học là phương tiện trực quan sinh động nhất là tranh, ảnh, lược đồ – bản đồ… trong giảng dạy lịch sử là đồ dùng trực quan sinh động để tái hiện sự kiện lịch sử.
Quán triệt mục tiêu giáo dục của nước ta, luật giáo dục năm 2005 đã xách định mục tiêu giáo dục phổ thông ở nước ta là: “ Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ về nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.”
Căn cứ vào đặc trưng cơ bản của môn học lịch sử ở trường phổ thông:học tập lịch sử là quá trình nhận thức những điều đã diễn ra trong quá khứ của xã hội, để hiểu về hiện tại và chuẩn bi cho tương lai. Khác với giới tự nhiên, lịch sử xã hội loài người không thể trực tiếp quan sát và cũng không thể khôi phục lại diễn biến lịch sử trong phòng thí nghiệm. Mặt khác, lịch sử là những sự việc đã diễn ra, là hiện thực trong quá khứ, tồn tại một cách khách quan, không thể thông qua “phán đoán”, “suy luận”…để biết lịch sử. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên tất yếu của môn lịch sử ở trường phổ thông là tái tạo lịch sử – tức là cho học sinh tiếp xúc với những vật chứng, những dấu vết của quá khứ, tạo ra ở học sinh những hình ảnh cụ thể, sinh động chính xác vè các sự kiện, hiện tượng lịch sử; những biểu tượng về con người và hoạt động của họ trong bối cảnh thời gian, không gian xác định với những điều kiện lịch sử cụ thể.

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem tiếp nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm này trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 7. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản