Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 9

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
939
lượt xem
111
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 9

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 9

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 9. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc kỹ càng từ nguồn đề tài của các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm của các trường trong cả nước. Hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 9

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 9:

I. Đặt vấn đề.
1. Cơ sở lí luận.
1.1. Quan điểm của Đảng ta.

Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng tháng 12 năm 1986 đã mở ra một bước ngoặt cho nước ta bằng đường lối đổi mới một cách toàn diện trên tất cả các mặt. Bắt đầu từ đây, vấn đề giáo dục, khoa học và công nghệ được đặt đúng vị trí và được quan tâm một cách thích đáng. Tiếp đó, Đại hội Đảng lần thứ VI, VII, VIII, IX, X lần lượt củng cố và hoàn thiện thêm đường lối đổi mới trong đó coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và đề cao “Chiến lược con người”. Để thực hiện được chiến lược này, rõ ràng không thể xem nhẹ việc giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần dân tộc và đặc biệt là thái độ của lớp trẻ đối với lịch sử, đối với cội nguồn, để xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà trước hết là thực hiện sự nghiệp “Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước”.
Như Bác Hồ cũng đã từng nói :

“ Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

1.2. Đặc điểm bộ môn.
Dạy học lịch sử là một quá trình giáo viên cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản của lịch sử nhân loại nói chung cũng như những kiến thức của lịch sử dân tộc nhằm phục vụ cho việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện. lịch sử nó vốn tồn tại khách quan và đã diễn ra trong quá khứ cho nên muốn học sinh tiếp thu được vấn đề đòi hỏi giáo viên phải lựa chọn các phương pháp dạy học khác nhau sao cho đạt kết quả cao.
Với phương pháp dạy học mới lấy học sinh làm trung tâm, học sinh chủ động lĩnh hội tri thức càng đòi hỏi người thầy giáo phải khai thác triệt để các phương pháp dạy học tích cực để thu hút sự chú ý của học sinh.
Đặc thù của bộ môn Lịch sử là dài, nhiều sự kiện với những mốc Lịch sử khác nhau nên khó ghi nhớ.
2. Thực trạng vấn đề.
2.1. Đối với giáo viên.

Là giáo viên đã công tác được 6 năm trong ngành trong quá trình được tham gia tập huấn, dự giờ đồng nghiệp và hơn hết là có nhiều năm trực tiếp giảng dạy bộ môn lịch sử lớp 9 tôi thấy nhiều giáo viên vẫn xem nhẹ bộ môn của mình. Tâm lí môn phụ đã làm cho không ít giáo viên có suy nghĩ “dạy cho xong”, hoặc là chỉ truyền tải những gì trong sách giáo khoa yêu cầu mà không chú ý đến việc đầu tư chiều sâu cho bài giảng.
mặt khác, chương trình lịch sử lớp 9 vẫn còn dài, nặng về kiến thức làm cho học sinh khó khăn trong việc lĩnh hội kiến thức .
Bên cạnh đó, quá trình đào tạo chính quy chuyên ngành lịch sử chỉ có ở bậc đại học còn ở bậc cao đẳng thì đào tạo môn kép như: Sử- Giáo dục công dân, Sử - Địa, Văn Sử… đã làm cho chất lượng đội ngũ giáo viên chưa cao.
 

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem tiếp đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử lớp 9. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác quản lý và giảng dạy trong nhà trường.
Đồng bộ tài khoản