Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Chia sẻ: Phạm Thị Thu Hằng | Ngày: | 9 tài liệu

1
10.501
lượt xem
586
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Mầm non để cùng chia sẻ kinh nghiệm dạy trẻ
Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non mà chúng tôi tuyển chọn trong bộ sưu tập sáng kiến kinh nghiệm mầm non sẽ giúp các cán bộ quản lý, các thầy cô giáo các trường mầm non có thêm nguồn tài liệu đảm bảo để tham khảo nâng cao chất lượng giáo dục. Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm mầm non giúp nâng cao chất lượng giáo dục bao gồm: biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non, các phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non,... Giáo dục mầm non luôn giữ vị thế quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là bước đệm cho những biện pháp giáo dục sau này. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là điều cần thiết ở các trường mầm non trong cả nước. Chính vì vậy, hãy tham khảo các sáng kiến kinh nghiệm mà chúng tôi tuyển chọn để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Đây là một đoạn trích hay trong BST Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Mời quý thầy cô tham khảo:

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non giúp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

I. PHẦN MỞ ĐẦU:
Đất nước ta đã và đang bước vào thời kì mới, thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà mục tiêu là đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó Đại hội Đảng lần thứ XI với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện Giáo dục & Đào tạo với những định hướng khá cụ thể: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo. Với quan điểm “Đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục & Đào tạo của Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”.
Trong công cuộc đổi mới giáo dục phải được bắt đầu ngay từ bậc học mầm non: Bởi vì MaCaRen Cô một nhà triết học nổi tiếng người Nga đã từng khẳng định: “90% những gì con người lấy được từ xã hội hình thành từ xã hội là từ trước tuổi lên 5”; Và Bác Hồ kính yêu của chúng ta lúc sinh thời cũng đã nói lời tâm huyết:
“Trẻ em hôm nay là cái bóng cái hình của đất nước sau này, vì vậy đầu tư cho công tác giáo dục là một việc làm cần thiết…”
Ngày nay Đảng và Nhà nước ta cũng đã xác định:
“Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục mầm non là đào tạo nhân cách con người phát triển toàn diện”.
Và: “Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên của việc đào tạo nhân cách con người mới, tạo tiền đề cho sự phát triển về sau”.
Để thực hiện được mục tiêu trên, trong sự nghiệp giáo dục thì đội ngũ cán bộ quản lý chính là lực lượng nòng cốt lãnh đạo đội ngũ giáo viên thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm học.
Thực tế cho chúng ta thấy muốn trò tốt thì trước hết phải có thầy tốt, mà muốn có đội ngũ tốt thì phải có cán bộ quản lý tốt, phải biết tự hoàn thiện mình. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: Việc tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng cán bộ trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Có cơ chế và chính sách phát triển, tuyển chọn đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng những người có đức, có tài thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ.
Bác Hồ dạy:
“Có cán bộ tốt, làm việc gì cũng xong
Muốn việc thành hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”
Vì vậy với việc cán bộ quản lý phải tự hoàn thiện mình là một nhiệm vụ khác cũng không kém phần quan trọng, đó chính là công tác xây dựng phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, không ngừng chăm lo, cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đội ngũ giáo viên chính là một trong những nhân tố cơ bản nhất góp phần quyết định đến sự thành công hay thất bại vào việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm học đã xây dựng.
Để làm được điều đó thì đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có những biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên mang tính sáng tạo, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, của nhà trường.

3. Bài học kinh nghiệm

Trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo người cán bộ quản lý cần phải:
- Quan tâm tới việc xây dựng, ổn định đội ngũ giáo viên vì nếu có ổn định thì giáo viên mới phát huy được hết khả năng hiện có và hiệu quả công việc.
- Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, việc bồi dưỡng phải được tiến hành đồng đều trên 100% giáo viên.
- Tổ chức tốt các Hội thi để giáo viên có điều kiện giao lưu học hỏi lẫn nhau đồng thời là dịp để mỗi giáo viên có dịp thể hiện mình.
- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho các phong trào thi đua, các hoạt động của nhà trường.
- Làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên nhằm phát huy được tối đa khả năng và lòng nhiệt tình trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng sư phạm.

4. Kết luận
Trong sự nghiệp giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý là một nhân tố cơ bản quyết định hoàn thành mục tiêu quản lý nhà trường, đồng thời đó cũng là một nhân tố có ý nghĩa trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Đội ngũ giáo viên là những người trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Đội ngũ giáo viên là những người trực tiếp làm công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, là người quyết định sự thành công của một nhà trường. Do vậy, người quản lý phải tìm tòi sáng tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng với yêu cầu đổi mới của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Trên đây là một số kinh nghiệm bản thân tôi đã đúc rút được trong quá trình làm công tác quản lý. Rất mong được sự góp ý tận tình của các cấp lãnh đạo và bạn bè đồng nghiệp.

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản